top of page
Search

Sākam audzēkņu uzņemšanu jaunajam mācību gadam!


Ogres Mūzikas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2020./2021.m.g. programmās:

  • Taustiņinstrumentu spēle

  • Stīgu instrumentu spēle

  • Pūšaminstrumentu spēle

  • Vokālā mūzika (kora klase)

No sešu gadu vecuma uzņemam programmās: Klavierspēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Vokālā mūzika- kora klase (programmu ilgums 8 gadi). Bērnus no astoņu gadu vecuma uzņemam visās pārējās programmās, kuru ilgums ir 6 gadi.

Aizpildiet iesniegumu, ko atradīsiet adresē www.ogresmuzikasskola.lv/uznemsana vai arī pie skolas dežurantes darba dienās 09.00 - 17.00

Aizpildītu iesniegumu gaidīsim uz e-pastu: omuzskola@ogresnovads.lv vai arī pie skolas dežurantes darba dienās 09.00 - 17.00

Tālrunis informācijai: +371 65045684, +371 22007599

Comentários


bottom of page