Search

Skola saņem jaunus timpānus

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumam un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumam, pagājušajā piektdienā Ogres Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu klase tika papildināta ar jaunajiem instrumentiem - četriem jauniem timpāniem. “Īpaši nozīmīgi šie instrumenti ir visiem mūsu skolas orķestriem, jo tieši timpāni būtiski ietekmē orķestru skanējumu, paplašinot tā skaņu diapazonu. Timpāni ir visos klasiskajos pūtēju un simfoniskajos orķestros, jo dod pilnskanīgāku skaņu, izlīdzinot un pastiprinot orķestra skanējumu,” stāsta pedagogs un sitaminstrumentu klases vadītājs Modris Krūmiņš.

Attēlā no kreisās: uzņēmējs, mūzikas veikala NartissLV īpašnieks Vairis Nartišs, Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala un Modris Krūmiņš.

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018