top of page

Profesionālās izglītības ievirzes programma (30V) 

UZŅEMŠANA

2022./2023. m. g.

 

No 2022./2023. mācību gada Ogres Mūzikas un mākslas skola piedāvā jaunas izglītības iespējas, kas paredzētas jauniešiem, kuri ir ieguvuši vispārējo pamatizglītību un nokārtojuši iestājpārbaudījumus. 

Iesniegums par uzņemšanu:  

 

   

Konsultācijas:

MĀKSLAS JOMĀ - 13. jūnijā plkst. 10.00 - 13.00 Pieteikšanās uz konsultāciju e-pastā ieva.lace@ogresnovads.lv (Pieteikumā norādīt- vārds, uzvārds, specialitāte, no kuras skolas, telefona nr., e-pasts).

 

MŪZIKAS JOMĀ - 30. maijā plkst. 14.00. Pieteikšanās uz konsultāciju e-pastā gunita.bicule@ogresnovads.lv (Pieteikumā norādīt- vārds, uzvārds, specialitāte, no kuras skolas, telefona nr., e-pasts).

 

Iestājeksāmeni:

MĀKSLAS JOMĀ - 14. jūnijā plkst. 10.00 zīmēšanā,

                                 15. jūnijā plkst. 10.00 gleznošanā,

                                 16. jūnijā plkst. 10.00 kompozīcijā

 

Lai iestātos 10. klasē (izglītības programmā 30V), jābūt pabeigtai pamatskolai un jānokārto iestājpārbaudījumi zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā.

 

Pretendentiem uz 10. – 12. klasi:

  • jāapmeklē konsultācija;

  • jāaizpilda pieteikuma veidlapa;

  • jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija;

  • jāiesniedz apliecība par pamatizglītību un tās pielikums (kopija);

  • jāiesniedz mākslas izglītību apliecinoši dokumenti (kopijas), ja ir.

Iestājpārbaudījumu prasības vizuāli plastiskajā mākslā:

(Spiest uz emblēmas) 

MŪZIKAS JOMĀ - 7. jūnijā plkst. 14.00

Lai iestātos 10. klasē (izglītības programmā 30V), jābūt pabeigtai pamatskolai un jānokārto iestājpārbaudījumi specialitātē un solfedžo (kora klasei – arī klavierēs).

Ogres Mūzikas un mākslas skolas mūzikas jomas absolventiem ietājpārbaudījumi nav jākārto, ja solfedžo ir vērtējums vismaz 7, savukārt specialitātē - vismaz 8 balles.

Pretendentiem uz 10. – 12. klasi:

  • jāapmeklē konsultācija specialitātē un solfedžo (kora klasei arī klavierēs);

  • jāaizpilda pieteikuma veidlapa;

  • jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija;

  • jāiesniedz apliecība par pamatizglītību un tās pielikums (kopija);

  • jāiesniedz muzikālo izglītību apliecinoši dokumenti (kopijas), ja ir.

 

Iestājpārbaudījumu prasības specialitātē:  

(Spiest uz emblēmas) 

 

Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo:

(Spiest uz emblēmas)  

Informācijai, jautājumiem:

Gunita Bičule

Direktora vietniece Mūzikas jomā

+371 65045684, +371 22007599

gunita.bicule@ogresnovads.lv

Ieva Lāce

Direktora vietniece Mākslas jomā

+371 65021459; +371 29203293

ieva.lace@ogresnovads.lv

bottom of page